Reactie op het Advies Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-2016 van de Commissie Hirsch-Ballin, “Het Cultureel Kapitaal van Den Haag” 


Den Haag, 20 mei 2012 
Kenmerk: OCW/2012.3426
 
Aan: College van Burgemeester en Wethouders


Het bestuur van Den Haag's barokorkest, The New Dutch Academy (NDA), is buitengewoon teleurgesteld door het beperkte, feitelijk onjuiste en negatief getoonzette advies over de NDA. 

De commissie's schets van de NDA als een op dit moment irrelevante, onprofessionele, zelfs “megalomane” organisatie is op alle punten totaal ongefundeerd. Hierin herkent de NDA zichzelf  in het geheel niet. De gemeente zelf heeft haar vertrouwen in de NDA laten blijken door de NDA zeer consequent en keer op keer in de laatste jaren opdracht te geven de stad en haar cultuur te vertegenwoordigen. Tot volle tevredenheid van de Gemeente heeft de NDA haar succes kunnen bewijzen op artistiek, organisatorisch, financieel, diplomatiek en economisch terrein. 

Ook nationale en internationale recensies van de NDA producties en CD's zijn buitengewoon positief. Bijvoorbeeld, de in samenwerking met de Gemeente gemaakte wereld-première CD-opname van de eigen Haagse symfonische traditie ten tijde van Mozart en Beethoven, muziek terug gevonden door NDA's eigen research programma. Ook live, heeft het orkest in feite nooit beter geklonken dan nu. Voorts is de NDA trots op de door haar nieuw gecreëerde concertseries, outreachprogramma's, community art en educatieve projecten voor de stad Den Haag. 
 
Een paar actuele voorbeelden: 

Economische, Diplomatieke en Artistieke Vertegenwoordiging 

2009 
 • NDA werd door de Gemeente gevraagd Den Haag te vertegenwoordigen in New York ihkv de officiële Haagse presentatie bij de Hudson 400 vieringen (Wethouders Huffnagel en Dekker) ism de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie. 
 • NDA maakte de allereerste CD-opname van de Haagse 18de-eeuwse symfonische traditie in partnership met de Gemeente (Wethouders Huffnagel, Kool en Bolle) en ontving daarvoor laaiende internationale persreacties.
 • NDA heeft Den Haag vertegenwoordigd bij de culturele olympiade in Vancouver in aanwezigheid van de prins en prinses van Oranje. 

2010 
 • NDA werd uit honderden uren radio opnames gekozen om geportretteerd te worden in een reeks live NPS CD-opnames ism Luister (Joop Daalmeijer).
 • NDA heeft de stad Den Haag vertegenwoordigd op tournees door midden Europa, met als hoogtepunt het prestigieuze Bachfest Leipzig.

2011
 • NDA werd door de Nederlandse radio gekozen als een van de top 5 hoogtepunten uit de 30 (!) jarige geschiedenis van het Holland Festival Oude Muziek Utrecht.
 • NDA's live Haagse concertopnames zijn gekozen door de Nederlandse radio voor speciale portretterende uitzendingen (Edwin Rutten).
 • NDA vertegenwoordigde de stad Den Haag op tournees door Oost-Europa en Zuid-Oost Azië.
 • NDA is uitgenodigd Den Haag te vertegenwoordigen in het Sydney Festival.

2012 
 • NDA is uitgenodigd Haagse symfonieën ten gehore te brengen o.a. op de Rheingau Festspiele ism de Duitse radio.
 • NDA wordt de klassieke muziek partner van de nieuwe Haagse “Life I Live” “European” Festival in de opmaat naar DHCH 2018.


Financieel 

De NDA heeft een jaarlijkse bijdrage aangevraagd van € 150.000 oftewel 0,3% van de door de Gemeente beschikbaar gestelde cultuurbegroting van € 49,1 miljoen per jaar voor de periode 2013-2016. Om dit in perspectief te zetten: de door de NDA aangevraagde bijdrage is minder dan 5% van de door de commissie geadviseerde jaarlijkse gemeentelijke subsidie voor het Residentie Orkest (€ 3,5 miljoen) voor de komende periode 2013-2016.

Met de gevraagde bijdrage wil de NDA verder gaan met haar werk, waardoor 

 • de NDA hier in Den Haag werk aan meer dan 40 top internationale musici geeft
 • de NDA een unieke, gerenommeerde concert programmering van de hoogste internationale kwaliteit creëert voor en in de stad met ca. 10 unieke concertprogramma's/projecten per jaar (en dus niet door de commissie abusievelijk genoemde ca. 35 (!) projecten) 
 • de NDA CD opnames van Haagse en andere Europese muziek maakt, en
 • Den Haag verder profileert door uitzending van haar concerten door audio en video-streaming in partnerships met Nederlandse en buitenlandse zenders 

De NDA een naam voor zichzelf gemaakt en bewezen “good value for money” te zijn voor thuisstad Den Haag. Over “Cultureel Kapitaal” gesproken … 


Ondernemend

De NDA heeft bewezen het onmogelijke waar te kunnen maken, keer op keer met de geringste  budgetten. Naast de aangevraagde (nodige) structurele Gemeente subsidie heeft de NDA om aanvullende subsidie voor de komende periode verzocht bij een aantal fondsen (en niet bij het FPK zoals door de commissie alweer abusievelijk vermeld). Ook heeft het bestuur relaties opgebouwd met een aantal sponsors en maakt het werk van de privé markt. 

De NDA is energiek en ondernemend, en is er goed in geslaagd om samenwerkingen tot stand te brengen met andere Haagse en internationale partners, en zo heeft zij veel kunnen bereiken voor de stad. Het schijnt dat de commissie dit wil straffen in plaats van belonen, terwijl ondernemingszin en partnerships een paar van de sleutelbegrippen waren van Wethouder de Jong's kunstenplanvisie 2012-2016 waarop dit advies moe(s)t worden gebaseerd. 


Organisatie 

Als organisatie voldoet de NDA aan de code “Cultural Governance”. Zij is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI en culturele instelling. De NDA werkt hard om met een klein team professionele resultaten te leveren. Het bestuur en directie worden ondersteund door een legertje Haagse vrijwilligers. 

De NDA is een pionierende organisatie. Aan het begin van de huidige (en voor de NDA eerste) kunstenplanperiode (2009-2012) moest het een en ander gedaan worden om in lijn te komen met de gemeentelijke voorschriften. Hoe de NDA de tegenwoordige, uitdagende situatie in de kunsten tegemoet treedt, is besproken met en goedgekeurd door het ambtelijk apparaat van de Gemeente. Hier passen geen verwijten meer. 


Plaats in de Haagse samenleving 

De NDA heeft stevig geïnvesteerd in het opzetten van nieuwe concertseries en partnerships met Haagse organisaties. 

Dit houdt in educatieve projecten voor minder kansrijke scholieren ism Musicon, participatie projecten voor amateur musici door middel van het NDA “Baroque Summer” initiatief, concertjes voor senioren en minder mobielen ihkv het NDA “Tea and Symphony” initiatief ism o.a. Florence, 
maar ook hoogstandjes met kunsthandel Hoogsteder en Hoogsteder, de Raad van State, het Haagse Filmhuis, Philipszaal/Spuiplein, Haags Historisch Museum, en Toneelgroep De Appel. 

Met haar specialisme van de unieke Haagse symfonische traditie en als een van de weinige echte    stadsbarokorkesten in de hele wereld, is de NDA een zeer belangrijke partner voor de Gemeente in de Gemeente's ambitie om culturele hoofdstad te worden in 2018. 

Deze werken van de NDA - partnerships, samenwerkingen, community art, outreach programma's, educatieve initiatieven, DHCH 2018, profilering internationale stad - zijn pijlers van de Wethouder's toekomstvisie waarop het advies zou moeten worden gebaseerd. Het NDA bestuur is sterk aangeslagen over het feit dat NERGENS één woord over deze bijzonder positieve NDA activiteiten is terug te lezen in het advies van de commissie.


Internationale Stad 

Het beleid van Den Haag is zich te positioneren als internationale stad, met internationale visie, internationale uitstraling en internationale bewoners – expats. 

De NDA is de enige organisatie in het huidige kunstenplan die zo actief en structureel expats betrekt in alle lagen van de organisatie – in het bestuur, de vrijwilligers, en in het ensemble zelf. Hierin heeft de NDA behoorlijke expertise opgebouwd, en ook op diplomatiek gebied. De internationale taal van de muziek, de internationale bezetting van het orkest, het internationale palette van de programmering, de mogelijkheden in gesprek te komen met musici van verschillende culturen bij/na een concert spreekt de expat aan. 

De expats en het corps diplomatique vormen een groot deel van het concertpubliek van de NDA. De NDA is voor veel expats een belangrijk aspect van hun Haagse leven. Daarmee doet de NDA al jaren lang de vaak eenzame expat zich welkom voelen in de stad. 


Economisch en internationale belang voor de stad 

Er zijn 40.000 expats in Den Haag. Elk van hen is goed voor (nog) een baan voor een Nederlander. Samen, zijn de expats goed voor meer dan 30% van de stedelijke economie. Hun internationale connecties zijn van essentieel belang om goede hoop te hebben voor een gezonde economische toekomst van de stad. 

De NDA vraagt een bijdrage van de Gemeente van, uitgerekend, slechts € 3,75 per expat. De prijs van een tramkaartje. De Gemeente zou toch bereid moeten zijn om dit te investeren in deze belangwekkend groep mensen die zó veel betekenen voor de stad en haar economie. 


Conclusie 

Als het College van BenW het advies van de commissie zou overnemen, zou het College laten zien dat Den Haag's internationale, expat vriendelijk uiterlijk, en de ambitie voor DHCH 2018 in feite niet serieus genomen kunnen worden. 
Bovendien zou het College van BenW zich schuldig maken aan inconsequent en onbehoorlijk bestuur, niet alleen op cultureel gebied maar ook op economisch en internationaal terrein. 

Het NDA bestuur neemt graag aan dat het niet zo ver komt en dat het College van BenW de NDA de door haar gevraagde ondersteuning toekent. 

Wij zijn gaarne bereid tot een gesprek om tot een gezamenlijk bevredigend resultaat te komen. Val Brock, voorzitter, Stichting Activiteiten New Dutch Academy 
 
Simon Murphy, artistiek leider, New Dutch Academy  
 
_ _ _ _ _ _ _  
 
Pers
 
Vragen en interviews: Simon Murphy  + 31 614 975 395  info [at] newdutchacademy.nl