NDA and Simon Murphy

The New Dutch Academy (NDA), established in 2002, is an international award winning orchestra, specialising in early music, performing on authentic instruments. The NDA is known for its engaging and dynamic performances and particularly for bringing newly re-discovered 18th century works onto the concert platform. The NDA is based in The Hague, The Netherlands.

Conductor and Artistic Director of the NDA is the Australian/Dutch conductor and viola player Simon Murphy.

The NDA has performed in the major halls and festivals at home in the Netherlands and abroad. The NDA regularly performs as cultural ambassador at the invitation of the Netherlands Ministry of Foreign Affairs and has also performed a number of times for H.M. King Willem-Alexander and other members of the Dutch royal family during diplomatic missions.

The NDA carries out cutting edge research with its own “Research Lab” and distinguishes itself from other orchestras and ensembles with the implementation of the results of this research as well as through the NDA’s unique programming, dynamic performance and presentation style, and exceptional artistic integrity.

To date, the NDA has recorded 7 CDs, the 5th of which provides a breathtaking view of the 18th century Dutch Court Symphonic Tradition during the reign of the Prince of Orange, William V - music which the NDA re-discovered. Through this world premiere recording, the NDA is responsible for putting major Dutch cultural heritage back on the map and is currently carrying out a large scale international campaign to promote awareness of the Netherlands’ own symphonic school.


Dutch Summary:  

De New Dutch Academy (NDA), opgericht in 2002, is een internationaal bekroond orkest, gespecialiseerd in oude muziek, spelend op authentieke instrumenten. De NDA heeft behalve op de grote podia en festivals in binnen- en buitenland veelvuldig opgetreden als cultureel ambassadeur in opdracht van MinBuza en heeft een aantal malen voor Z.M. Koning Willem-Alexander en zijn familieleden mogen spelen tijdens diplomatieke missies.

De NDA verricht met haar Research-Lab baanbrekend onderzoek en onderscheid zich met de resultaten van andere orkesten en ensembles door haar unieke programmering, dynamische uitvoeringswijze en uitzonderlijke artistieke integriteit.

De NDA heeft tot dusver 7 CD’s uitgebracht waarvan de vijfde Wereldpremière CD geheel in het teken staat van de 18de-eeuwse Nederlandse Hofsymfonische traditie ten tijde van Prins van Oranje, Willem V. Hiermee zet de NDA door haarzelf herontdekt Nederlands cultureel erfgoed terug op de kaart en roept met een grootscheeps campagne het bewustzijn daarvan in binnen- en buitenland tot leven.

Dirigent en Artistiek Leider van de New Dutch Academy is Simon Murphy