ANBI

De New Dutch Academy is door de (Nederlandse) belastingdienst aangewezen als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)


Formele naam

Stichting Activiteiten New Dutch Academy


Fiscaal nummer

8121.87.003


Contactgegevens

Stichting Activiteiten New Dutch Academy

In het Koorenhuis - Prinsegracht 27

2512 EW Den Haag

Tel + 31 (0)6 14 975 395

KvK nummer: 27259896

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Bestuurssamenstelling

, voorzitter

A.M.L. Jansen-van de Graaf, penningmeester-secretaris

C.W. Klugkist, lid

M. de Chabot, lid

M. Margés, lidBeloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding

De stichting heeft geen personeel in loondienst


Statutaire doelstelling

musicologisch en wetenschappelijk onderzoek

concerten, multidisciplinaire projecten en educatieve programma's zoals workshops, muzikale voordrachten en lezingen

publicaties

activiteiten van ensembles

hoofdzakelijk op het gebied uit de 18e eeuw en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn


Codes

De NDA werkt overeenkomstig met de volgende codes: Cultural Governance Code, Culturele Code Diversiteit, en de Fair Practice Code. 


Beleidsplan

klik link


Financiële verantwoording

link naar jaarrekening 2012

link naar jaarrekening 2013

link naar jaarrekening 2014