New Album! GRAND TOUR Baroque Road Trip 

Check out the album teaser!

With music by Bach, Handel, Telemann, Vivaldi and Van Wassenaer, this will be Simon Murphy & The New Dutch Academy's 6th album with PENTATONE. International release 19 May 2017. Pre-order the album!

A big thank you to all of you who have made this possible, especially the crowdfunders! (Check out the NDA's successful crowdfunding campaign for the album.)

The orchestra will be touring the album internationally from September 2017. The official launch concert is on Sunday 3 September at 14:15 in The Concertgebouw, Amsterdam (ticket sales from Summer 2017 onwards). See album and B2B touring programme info here


Informal Concert Presentation

While the new album is being released in May 2017, the NDA is already busy recording its following album which will be its 7th with PENTATONE. At 16:00 on Sunday 14 May 2017 in the NDA's rehearsal venue in The Hague, Mooof, Binckhorstlaan 135, 4th floor, you can hear an informal concert presentation as part of the orchestra's preparations for the recording sessions which will take place in mid-May in The Hague. During the event, conductor Simon Murphy will introduce the works and talk about the ideas behind the album. The orchestra will perform a number of works from the album. Music includes symphonies by Abel and Reichardt together with other works by Zelter, Gluck, Paisiello and Mozart. 


NDA Touring 

In recent years, the NDA has brought many, major cultural diplomacy projects to fruition together with the Dutch government, including in New York, Rome, Beijing, Sydney and Vancouver, and has appeared in concert at some of the world's most prestigious arts festivals and organisations including the Bachfest Leipzig, Handel Festspiele, Holland Festival of Early Music Utrecht, Getty Centre L.A. and Premiere Performances in Hong Kong. Two of the NDA's most popular mid-size touring programmes are "Bach and his Dutch Contemporaries" featuring German soprano Gudrun Sidonie Otto and a more recent addition to the NDA's repertoire, the concert programme supporting the new album "Grand Tour - Baroque Road Trip" featuring Greek soprano Myrsini Margariti. With these programmes, the NDA offers touring partners engaging, dynamic performances, inspiring, attractive and distinctive programming and an ensemble with a rich instrumentation and soundscape but of a compact, manageable, touring-friendly size. Are you a festival director or concert series' programmer? See here for more information on our favourite touring programmes. 


Culture Plan City of The Hague

The city council of The Hague has decided not to include the New Dutch Academy in the city's structural arts funding programme 2017 - 2020. The oldest theatre group in the Netherlands, De Appel, as well as literary theatre Branoul, will also not receive structural funding from the city. See the NDA's open letter to the city council below. 

The NDA fulfills a unique and important role in representing the city's international, cultural traditions, here in The Hague, as well as nationally and abroad. The NDA will be seeking alternative structural funding as well as broadening its incidental funding portfolio to be able to continue its valuable work. 


Openbrief aan College B&W en Raadsleden Gemeente Den Haag 

Den Haag, Augustus 2016 


New Dutch Academy: geschiedenis die een toekomst verdient

"Den Haag, je tikt er tegen en het zingt", dichtte Gerrit Achterberg in 1953. Een dichtregel die de ziel van Den Haag raakt, want onze stad heeft een eigen geluid. Een geluid dat gevormd is in de achttiende eeuw. Aan het Buitenhof en het Binnenhof, de Grote Kerk en de Grote Markt, Paleis Noordeinde en Paleis Kneuterdijk. Stadhouder Willem IV en zijn zoon Willem V maakten van Den Haag een internationale stad met de bijpassende internationale allure. Want diplomatie kan niet zonder cultuur. Daarom werd er veel tijd en aandacht geïnvesteerd in een eigen orkest en eigen composities. Muziek van Haagse bodem, van componisten van wereldfaam zoals Christian Ernst Graaf en Francesco Zappa, uitgevoerd op klavecimbel en luit, altviool en fluit. Muziek die ook nu, bijna drie eeuwen later, niets van zijn (aantrekkings)kracht heeft verloren. Dat blijkt wel uit de recensie in het AD/Haagsche Courant over de cd 'Zappa Symphonies' van de New Dutch Academy onder leiding van Simon Murphy: "Rock 'n roll uit de 18de eeuw, een absolute eyeopener".


Wat is de New Dutch Academy?

De New Dutch Academy is een Haags ensemble dat zich toelegt op kamerorkestmuziek uit de 18de en begin 19de eeuw. Muziek van Haagse huize en van tijdgenoten zoals Mozart, Bach en Vivaldi. Muziek die de NDA - door eigen diepgaan historisch onderzoek - uit de vergetelheid heeft gehaald en weer een sprankelende toekomst geeft. Met jonge musici op oude instrumenten. Muziek waar iedereen kennis mee kan maken omdat de NDA zich niet beperkt tot optredens in concertzalen in binnen- en buitenland, maar ook - vooral -  mensen weet te bereiken via eigentijdse media (YouTube, Spotify, digital streaming), publicaties in vakbladen en een prachtige historische wandeling door 'Den Haag, internationale muziekstad', met bijbehorende app. Zo heeft de New Dutch Academy een eigen plaats verworven in het internationale profiel van onze stad en ontving zij voor haar grensverleggende programmering en uitvoering een Edison. 


Waarom verdient de New Dutch Academy gemeentelijke subsidie?

Op de Haagse gemeentelijke website, onder het kopje 'Den Haag, internationale stad van vrede en recht',  schrijft het College van BenW:  "Den Haag is dé plek waar conflicten worden voorkomen en vreedzaam opgelost. Gaststad voor internationale conferenties en ontmoetingsplek voor dialoog en debat. Voor iedereen. Nu en in de toekomst." 

Maar ook: nu en in het verleden. Een verleden dat niet pas begon met de bouw van het Vredespaleis, maar aan het Stadhouderlijk Hof in de 18de eeuw. Een verleden waar we trots op mogen zijn; een verleden dat we moeten koesteren. Daarom is de New Dutch Academy niet meer weg te denken in het Haagse culturele spectrum. Als hoeder van onze geschiedenis, maar ook als een onderscheidend geluid voor de toekomst. En dat wordt gehoord en gewaardeerd. Door honderdduizenden, in binnen- en buitenland. En zeker door de Haagse internationale gemeenschap: een zeer trouw en belangrijk publiek. 

De New Dutch Academy is een gewaardeerde ambassadeur voor de internationale ambitie en allure van Den Haag. Niet voor niets zijn ambassadeurs en andere leden van het Corps Diplomatique, het buitenlandbureau van de gemeente Den Haag en het ministerie van Buitenlandse Zaken vaak nauw betrokken bij de NDA-uitvoeringen, en zijn er uitvoeringen tijdens handelsmissies en internationale muziekfestivals. Ook werkt  artistiek leider Simon Murphy hecht samen met het Embassy Festival en het Prinsjesfestival om de internationale gemeenschap te betrekken bij het culturele leven van de stad. 

In het bestuursakkoord uit 2014 schrijft het College van BenW: "De culturele sector moet de ruimte krijgen om de positieve ontwikkelingen verder uit te bouwen." Met andere woorden: geen mooie initiatieven in de wieg smoren, maar geld en goed investeren om ambities de ruimte te geven. Met een bescheiden subsidie kan de New Dutch Academy nog meer betekenen voor de geschiedenis en de toekomst van Den Haag: meer concerten voor meer mensen, een ontmoetingsplaats en studieplatform bieden voor jonge musici die barokmuziek willen spelen, Haags cultureel erfgoed breder uitdragen in binnen- en buitenland, samenwerken met musea en/ bibliotheken en digitale presentatietechnieken benutten om een groter publiek kennis te laten maken met onze rijke muziekgeschiedenis. Om maar een paar activiteiten te noemen....


Zoals Goethe ooit zei: "Het beste dat de geschiedenis ons nalaat, is het enthousiasme dat zij veroorzaakt." 

Enthousiasme voor een muziekgenre dat niet mag uitsterven, dat is waar de New Dutch Academy voor staat en voor gaat. Dat maakt de New Dutch Academy onderscheidend en karaktervol. Dat maakt de New Dutch Academy een ensemble dat een structurele plek verdient op het (internationale) toneel van de Haagse historie en cultuur. 


Val Brock, Voorzitter van het NDA Bestuur & Simon Murphy, Artistiek Leider en Dirigent

Bijlage: Zienswijze


Den Haag, 19 juli 2016

Onderwerp: Zienswijze op het Concept Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017 - 2020


Geacht College van B&W,

Het Bestuur van Den Haags Barokorkest de New Dutch Academy is zeer teleurgesteld in het Concept Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017 - 2020 en voelt zich met name getroffen door de bewering dat de betekenis van de New Dutch Academy voor Den Haag ‘beperkt’ zou zijn.  De NDA heeft uiteraard gebruik gemaakt van de mogelijkheid om deze feitelijke aberratie en ook andere onjuistheden en inconsequenties in gehanteerde maatstaven bij de Adviescommissie onder de aandacht te brengen. Helaas heeft dit tot dusver geen effect gehad.

De NDA heeft - door eigen onderzoek – het Haagse symfonische erfgoed herontdekt. Het orkest heeft dit op de kaart gezet, zowel lokaal, nationaal als internationaal. Het heeft dit gedaan door middel van een uitgebreid programma van wereldpremières op CD, concerten, internationale tournees, radio uitzendingen, digital streaming op o.a. You Tube, Spotify, interviews, recensies en andere persberichten. Een speciale presentatie is de App ‘Den Haag Internationale Muziekstad in de 18e eeuw’, met een wandeltocht door 18e eeuws muzikaal Den Haag.

Spelend op authentieke instrumenten op een historisch gefundeerde wijze heeft de NDA, als de nieuwe generatie representanten van Den Haags oude muziek traditie, dit erfgoed uitgedragen naar de belangrijkste podia en festivals in de wereld, zoals het Bachfest Leipzig en zeer recent het Istanbul Music Festival en het Sydney Festival.

Het orkest heeft belangrijke internationale prijzen ontvangen voor zijn onderscheidende, innovatieve stijl van programmering en uitvoering, waaronder een Edison.

Met zijn veelomvattende portefeuille van samenhangende presentatievormen heeft de NDA een publieksbereik van honderdduizenden en dat met wel een zeer beperkt budget.

Hoewel het bestuur van de NDA zich wil distantiëren van de berekeningswijzen van de Commissie als zouden die van doorslaggevend belang moeten zijn, wil het er desondanks op wijzen dat subsidie van 30 Euro per Haagse (!) bezoeker voor een hoogwaardig product als de NDA biedt, een bijzonder redelijke kostprijs is. Voorts is de 50/50 verhouding van de subsidieaanvraag met andere inkomsten van de NDA niet ongebruikelijk bij Haagse muziekgezelschappen en in het geval van de NDA een belangrijke ondersteuning in de continuïteit van de huidige gezonde bedrijfsvoering om in de komende jaren meer andere financieringsbronnen te kunnen vinden. Merkwaardig lijkt ook de Commissies berekeningswijze voor ‘overhead’. Die zou voor NDA te hoog zijn, nl 26%, terwijl bij andere groepen een percentage van 40 % geen probleem is.

De NDA  vraagt B&W en de Gemeenteraad een bredere blik te hanteren en de NDA te waarderen voor wat zij de stad biedt en méér kan bieden dan slechts overleven, door haar de gevraagde bescheiden (deel)subsidie toe te kennen. 

De NDA is van mening, dat B&W een grote en belangrijke kans laat liggen om Den Haag als internationale stad via culturele diplomatie op de kaart te zetten. De NDA is als “Den Haags Barokorkest” flexibel, efficiënt en internationaal georiënteerd; bijzonder gemakkelijk en snel in te zetten voor internationale representatie. De NDA heeft ruime ervaring met het versterken van het internationale, muzikale en historische profiel van Den Haag en het uitdragen van haar kosmopolitisch erfgoed. Het orkest werkte mee aan internationale diplomatieke en economische missies en staatsbezoeken met voor de gelegenheid samengestelde programma’s, die grote waardering en volle zalen opleveren. In de stad zelf heeft NDA goede respons bij ‘internationals’.

Cultureel ondernemerschap heeft de NDA in ruime mate laten zien door het aantrekken van (buitenlandse) opdrachten en uitnodigingen, het ontwikkelen van nieuwe producten en themaprojecten en door overleving met minimale middelen.

NDA wil in zijn plan voor 2017-2020 de stad verrijken, inspireren en profileren met een gericht ontworpen, attractief en enerverend programma. Daarbij zullen de twee sterke punten van de NDA een belangrijke rol spelen: een nieuwe kijk op allerwegen bemind repertoire, gebaseerd op research en een innovatieve uitvoering, én presentatie van door NDA herontdekte meesterwerken. NDA’s plan wil zo’n 40% van de laatste categorie laten horen in concertprogramma’s en zo’n 80% in CD opnames.

Tot slot, de New Dutch Academy ziet het als zijn missie om de barok-muziek traditie van de stad Den Haag door te geven aan mensen in onze stad en mensen in de wijde wereld, die met Den Haag in aanraking komen. Door een bescheiden structurele financiering van de gemeente wordt dit mogelijk en haalbaar. Wij vragen om steun voor onze missie.

Hoogachtend,


Val Brock, Voorzitter van het NDA Bestuur & Simon Murphy, Artistiek Leider en Dirigent

Bijlage: Korte samenvatting van de sterke punten van de New Dutch Academy


Samenvatting van de sterke punten van de New Dutch Academy

NDA is uniek in haar innovatieve en aansprekende programmering van 18e en vroeg 19e eeuws repertoire, die zij opbouwt rond onverwachte thema’s.

NDA is nog unieker in het herontdekken van in vergetelheid geraakte composities uit die tijd en dan speciaal de toen in Den Haag gecomponeerde, gespeelde en gepubliceerde werken.

NDA is een unieke culturele ambassadeur voor Den Haag, van internationaal erkende kwaliteit.

NDA is flexibel en gemakkelijk in te zetten voor internationale optredens en (overheids)missies.

NDA gebruikt moderne communicatiemiddelen en heeft daarmee een publieksbereik van honderdduizenden.


Honorering van NDA’s (deel)subsidieaanvraag is noodzakelijk voor: 

Het aanbieden van een structureel gepland jaarprogramma aan het Haagse en Nederlandse publiek.

Onderzoek, opnames, digitale presentatie van Haags en Europees muzikaal erfgoed.

Structurele voorbereiding van internationale optredens, waarvan de uitvoering zichzelf betaalt.Other NDA News:

May 2016 Concerts - Bach's Sparks 

Leading up to the orchestra's spring 2017 CD release, the NDA's concert programme, Bach's Sparks, explored some of the sources of musical inspiration which led the great JS Bach to write some of his most iconic works. In particular, the programme looked at the blueprints for the soundscape and instrumentation of the 6th Brandenburg Concerto. Check out the new live concert video featuring Myrsini Margariti and The New Dutch Academy with Handel's aria "Tornami" from Alcina & listen to Myrsini singing live in concert with the NDA on Soundcloud.

Mrs Cornelys' Entertainments - Baroque Burlesque or An 18th Century Variété 

Check out the new production trailer!

Following the 2012 pilot, the new edition of the show was a success with performances in the Netherlands in November, including at the Korzo Theater in The Hague. The show goes on international tour from 2017. 

Production information: Actress, (opera)singer, dancer, impresario, madam, cultural entrepreneur, and the mother of Casanova's daughter. The Empress of Pleasure, Mrs Cornelys (1723 – 1797), staged her scandalous masked balls a.k.a. Mrs Cornelys' Entertainments in the 1760's and 1770's at her London Carlisle House, a sort of high class 18th century Moulin Rouge. In each room of the house, she offered another type of entertainment – from concerts, theatre, dance and gambling, right through to much more piquant activities. Lord Sandwich (of the sandwich and the Hellfire Club), the actor and playwright Garrick, designer Chippendale, painter Gainsborough and the composers Abel and JC Bach were part of her impressive, cosmopolitan circle. The guest lists of her balls were published in the newspapers with descriptions of the guests' opulent costumes. Think Grammys meets Eyes Wide Shut but with less clothing and more jewellry. In the show, the NDA combines the media of ballet, dance, theatre, song and symphony, bringing these together in the form of a highly sensual 18th century variété featuring breathtaking subtle and virtuosic Baroque dance (ballet) and pantomime Baroque dance (storytelling through gesture and movement). Production: Concept, Text and Music Selection Simon Murphy, Choreography Caroline Copeland and Karin Modigh, Musical Direction Simon Murphy, Soprano Gudrun Sidonie Otto, Baroque Dance Karin Modigh, Chamber Soloists of the New Dutch Academy, Concertmaster Rachael Beesley, Music by Handel, Abel, JC Bach, Arne, Boyce, Mozart, Gluck, Dittersdorf, Storace and Kotzwarra

NDA at Sydney Festival 2016 , Australia 

The NDA appeared at the Sydney Festival in a sold out performance (to an audience of 1,142) at the Sydney City Recital Hall in January 2016. The NDA Chamber Soloists together with soprano Gudrun Sidonie Otto and Anna Stegmann recorder(s) performed the programme Bach and his Dutch Contemporaries. In co-operation with the Embassy of the Netherlands, the NDA's performance officially opened the Dirk Hartog Year, celebrating 400 + years of contact between the Netherlands and Australia. 

NDA at State Opera, Ankara

The NDA opened the new year at the State Opera in Ankara, Turkey, in a festive performance opening the 2016 Dutch presidency of the EU. Soloists were Gudrun Sidonie Otto soprano and Elisabeth Champollion recorder(s), with music by Dutch composers Hacquart, Van Wassenaer and De Fesch, and by Handel, Vivaldi and JS Bach. A special feature of the programme was music by Bach's brother, JJ Bach, who lived and worked in Turkey in the early 18th century. 

NDA App "The Hague - International City of Music in the 18th Century"

Incorporating the results of more than a decade of scholarly research and musical exploration, The Hague's Baroque orchestra, The New Dutch Academy (NDA), and its conductor Simon Murphy have developed a new app and musical walking tour bringing the richly international, 18th century musical traditions of The Hague to life. More Info

Download the app (free) here: 

iTunes (Apple mobile devices such as iPhone, iPad) in Dutch

Google Play (Android mobile devices, such as Samsung products) in Dutch 

Watch the Trailer

The musical walking tour can also be made non-digitally with ready printed informational packets (in Dutch) available in the shop of The Hague's Historical Museum. The map (with walking tour route) and informational booklet can also be downloaded here.

Press Release in English  Persbericht in het nederlands

Murphy and NDA Tour to Hong Kong and China

Simon Murphy and The Hague's Baroque orchestra, The New Dutch Academy (NDA), have successfully completed their second tour to Hong Kong and southern China earning a return invitation from partner concert organisation PPHK to tour again to the region in 2016. 

In June 2014, Murphy and the NDA presented the programme "Bach and his Dutch Contemporaries" featuring German star-soprano Gudrun Sidonie Otto and recorder virtuoso Elisabeth Champollion. The tour's programme included 18th century musical gems by Bach, Handel, Vivaldi, Telemann, Hacquart, Graaf, De Fesch  and Van Wassenaer. Alongside directing the programme, Murphy also appeared as soloist in Telemann's classic Viola Concerto in G. 

The tour was presented by Première Performances Hong Kong (PPHK) in co-operation with the Netherlands Ministry of Foreign Affairs. 

During the tour, Murphy and the NDA performed several evening concerts for PPHK as well as contributing to the organisation's innovative outreach programme PLAY!

The tour followed the NDA's successful first tour to China in 2012 which saw the NDA give performances in Hong Kong, Shenzhen, Hangzhou and Beijing. During the trip, Simon Murphy and members of the NDA were also guests at the Hong Kong Academy of Performing Arts and the Beijing Central Conservatory giving master-classes, orchestral workshops and chamber music coaching. 

As part of the June 2014 tour, Murphy returned to Hong Kong's Academy of Performing Arts (HKAPA) to give a series of masterclasses and orchestral workshops.

Performance for the Dutch Royal Family

The New Dutch Academy (NDA) was honoured to give a special performance for their Majesties King Willem-Alexander and Queen Maxima, HRH Princess Beatrix, Vice President Piet Hein Donner, and the members of the Council of State, in The Hague on December 4.

Curated by NDA conductor Simon Murphy, the programme featured 17th and 18th century music with a special relationship with the House of Orange and the buildings of the Council of State. The evening's soloists included soprano Gudrun Sidonie Otto, recorder virtuoso Amy Power and cellist Caroline Kang.

The concert was the 5th time that Simon Murphy and the NDA have performed for Princess Beatrix. More info

Conductor Simon Murphy and the Dutch Royal Family

Donate and support your orchestra!

Due to the substantial arts funding cuts in the Netherlands, the NDA needs more than ever before your active, individual, personal financial help to continue its work carrying out new musical research, making new CDs, and especially to be able to put on more concerts in the orchestra's home city of The Hague. 

The difference you can make as an individual is substantial. Help us make music for you by making a donation today: Stichting Activiteiten New Dutch Academy, bank account 959 42 99

The Dutch tax authorities have given the NDA the status of ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). As a result, if you are a resident of the Netherlands, you can receive an income tax rebate of up to 125% on the amount of your donation to the NDA (as part of the new "geefwet"). Advantages for companies are also most attractive.

This makes all the more reason on a personal level to dig deep and help The Hague's Baroque Orchestra, The New Dutch Academy, or on a corporate level to partner up with the orchestra to create innovative, engaging results together. Read more info about becoming a NDA Friend here

NDA Intro

The New Dutch Academy (NDA) is the international Dutch platform for 18th century music and culture. The musicians of the NDA are the new generation of the international Dutch early music tradition. The NDA is based in the city of The Hague, The Netherlands. The conductor and artistic director of the NDA is the Australian/Dutch conductor and viola player Simon Murphy. 


The NDA’s Orchestra and Chamber Soloists ensemble have performed at leading concert halls and arts festivals around the world with recent tours seeing the NDA perform throughout mainland Europe, Scandinavia, Russia, Canada, the U.S.A., South East Asia and Australia.

The NDA is known for its dynamic, engaging, energising and redefining performances of 18th century music as well as its innovative programming and fresh presentation style. The NDA delights and surprises audiences by bringing newly rediscovered 18th century music onto the concert platform.

 

“fantastic flair ... energising performances ... daring and full of character” Haagsche Courant

 

“18th century rock ‘n roll” Luister

 

“Packend, spieltechnisch brillant” Concerto

 

“vibrant, energetic” Gramophone

 

“The NDA is a big band playing on period instruments” BBC Music Magazine

 

“breathtaking” Concerto

 

With its performing ensembles and research department, "The NDA Research Lab", the NDA is both active and highly innovative in the areas of musical research, development, presentation and performance. The NDA is part of the city of The Hague's official arts infrastructure, and receives structural financial support from the city for its research and performance work. The NDA aims to provide audiences with the opportunity to deepen their understanding and enjoyment of 18th century music by creating programmes which offer new, interesting perspectives, provide cultural context and stylistic focus. The NDA sheds new light on 18th century music through a range of presentations forms including international concerts, lecture recitals, radio and tv broadcasts, CD recordings, interviews, multidisciplinary exhibitions, workshops, master-classes and through its own annual festival.

 

The NDA’s newest CD presents a panoramic view of the Dutch symphonic heritage, looking at the Symphony at the Court of Orange in 18th century The Hague featuring World Premiere Recordings of works of 18th century Dutch court symphonists F. Zappa, C.E. Graaf, F. Schwindl and C. Stamitz.

 

This landmark disc is the first recording ever devoted to profiling the 18th century Symphonic heritage of the court of Orange.

 

As well as highlighting the richness of the musical establishment of the court of The Hague, the CD’s programme celebrates the city’s history of musical internationalism, looking at its links with other musical centres of the 18th century including Mannheim, Paris, London, Stockholm, Milan and Vienna.

 

The disc (‘Zappa Symphonies, Crowning Glory’, Super Audio CD, PentaTone Classics) also  presents new recordings of two of Mozart’s Dutch compositions, the 5th Symphony “The Hague” and the concert aria “Conservati Fedele”.

NDA at home in The Hague's Philipszaal