ANBI & FORMAL DETAILS

De New Dutch Academy is door de (Nederlandse) belastingdienst aangewezen als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Formele naam

Stichting Activiteiten New Dutch Academy

Fiscaal nummer

8121.87.003

KvK nummer

27259896

Contactgegevens

Stichting Activiteiten New Dutch Academy

In het Koorenhuis – Prinsegracht 27, 2512 EW Den Haag

Tel + 31 (0)6 14 975 395

info@newdutchacademy.nl

Bestuurssamenstelling

H.C. Van der Kwast, voorzitter

H. Wijgers, secretaris en penningmeester

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding

De stichting heeft geen personeel in loondienst

Statutaire doelstelling

musicologisch en wetenschappelijk onderzoek

concerten, multidisciplinaire projecten en educatieve programma’s zoals workshops, muzikale voordrachten en lezingen

publicaties

activiteiten van ensembles

hoofdzakelijk op het gebied uit de 18e eeuw en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

Codes

De NDA werkt overeenkomstig met de volgende codes: Cultural Governance Code, Culturele Code Diversiteit, en de Fair Practice Code.

Beleidsplan

klik link

Financiƫle verantwoording

link naar jaarrekening 2012

link naar jaarrekening 2013

link naar jaarrekening 2014

link naar jaarrekening 2015

link naar jaarrekening 2016

link naar jaarrekening 2017

link naar jaarrekening 2018

link naar jaarrekening 2019

link naar jaarrekening en ANBI verantwoording 2020

link naar jaarrekening 2021

link naar ANBI-Formulier 2021

link naar jaarrekening 2022

link naar jaarrekening 2023